Hem
/
/
Vad är SSL?

Vad är SSL?

Dela artikeln

SSL, eller Secure Sockets Layer, är ett säkerhetsprotokoll utvecklat av Netscape 1995 för att säkra internetkommunikation. SSL skyddar dina online-data genom att kryptera dem och se till att de når sitt mål säkert. Webbplatser med SSL visar ‘HTTPS’ i sina URL:er, vilket indikerar en säker anslutning.

https i adressen(URL) till vexxa.se
https i adressen(URL) till vexxa.se

SSL har utvecklats till TLS (Transport Layer Security) med förbättrad kryptering och säkerhetsfunktioner. Trots utvecklingen hänvisar många fortfarande till internetssäkerhet som SSL, men moderna webbplatser använder TLS. SSL skyddar känslig information och garanterar säkerheten för online-transaktioner.

Hur fungerar SSL/TLS?

SSL/TLS fungerar genom att kryptera data, vilket säkerställer att de förblir privata även om de avlyssnas. Processen börjar med en handskakning mellan två enheter för att verifiera deras identiteter och förhindra förfalskning.

Denna handskakning etablerar en säker anslutning och möjliggör krypterad datatransfer. Dessutom signerar SSL/TLS data digitalt för att bibehålla integriteten och säkerställa att de inte manipuleras under överföringen.

Kryptering: Data omvandlas till ett säkert format som är oläsligt för obehöriga användare.

Autentisering: Enheter verifierar varandras identiteter för att säkerställa legitimitet.

Dataintegritet: Digitala signaturer bekräftar att data inte har ändrats.

Varför är SSL/TLS viktigt?

SSL/TLS är avgörande för att skydda känslig information och upprätthålla förtroendet för online-interaktioner. SSL/TLS krypterar data, så att de som avlyssnar bara ser kryptiskt brus.

Dessutom autentiserar SSL/TLS webbplatser och förhindrar användare från att falla offer för falska webbplatser och cyberattacker.

Är SSL och TLS samma sak?

SSL och TLS används ofta utbytbart, men de är inte samma sak. TLS är en modern och säker version av SSL. SSL utvecklades av Netscape, medan TLS utvecklades av Internet Engineering Task Force (IETF) 1999.

TLS inkluderar starkare krypteringsalgoritmer och förbättrade säkerhetsfunktioner jämfört med SSL. Trots att SSL inte har uppdaterats sedan 1996 och är föråldrat, hänvisar många fortfarande till säkerhet som “SSL”.

Är SSL fortfarande aktuellt?

SSL är föråldrat och uppdaterades senast 1996. På grund av flera kända sårbarheter rekommenderas det att undvika SSL. Moderna webbläsare stöder inte längre SSL, och TLS har blivit standardkrypteringsprotokollet. Leverantörer som erbjuder “SSL” tillhandahåller troligen TLS-skydd.

Behöver man ett SSL-certifikat?

Flödesschema för att bestämma om du behöver ett SSL-certifikat
Flödesschema för att bestämma om du behöver ett SSL-certifikat

Vad är ett SSL-certifikat?

Ett SSL-certifikat, även känt som ett TLS-certifikat, fungerar som en digital legitimation som autentiserar identiteten för en webbplats och möjliggör säker, krypterad kommunikation mellan servern och webbläsaren.

Certifikat utfärdas av certifikatmyndigheter (CA) och innehåller en publik och en privat nyckel för kryptering och dekryptering av data.

Publik nyckel: Möjliggör säkra krypteringsnycklar med servern.

Privat nyckel: Hålls hemlig av servern och dekrypterar data.

Utfärdande: Certifikatmyndigheter (CA) utfärdar SSL-certifikat.

Vilka är typerna av SSL-certifikat?

Det finns olika typer av SSL-certifikat, anpassade för olika säkerhetsbehov:

Enkeldomän-SSL-certifikat: Säkra en domän, t.ex. www.exempel.se.

Wildcard-certifikat: Täcker en domän och dess subdomäner, t.ex. www.exempel.se och shop.exempel.se.

Multidomän-SSL-certifikat: Skyddar flera orelaterade domäner.

SSL-certifikat har också olika valideringsnivåer:

Domänvalidering (DV): Snabbast och billigast, kräver endast bevis på domänkontroll.

Organisationsvalidering (OV): Mer granskning och pålitlighet.

Utökad validering (EV): Noggrann bakgrundskontroll och högsta säkerhetsnivå.

Hur kan ett företag skaffa ett SSL-certifikat?

För att erhålla ett SSL-certifikat måste ett företag följa dessa steg:

1. Välj en CA: Forska och välj en betrodd Certificate Authority (t.ex. Comodo, DigiCert, Let’s Encrypt).

2. Generera en CSR: Skapa en Certificate Signing Request (CSR) på din server.

3. Skicka in och Installera: Skicka CSR till CA, slutför valideringsprocessen och installera det utfärdade SSL-certifikatet på servern.

Vad är definitionen av SSL?

Secure Sockets Layer (SSL) är ett säkerhetsprotokoll som skapar krypterade länkar mellan en webbserver och en webbläsare, vilket säkerställer att all data som överförs förblir privat och säker. SSL har utvecklats till Transport Layer Security (TLS), men termen “SSL” används fortfarande allmänt.

Dela artikeln
Skribent
Kategorier

Kategorier