Innehållsförteckning

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 24 maj 2024

Detta integritetsmeddelande för Vexxa AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”) beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”Tjänster”), till exempel när du:

 • besöker vår webbplats på http://www.vexxa.se, eller någon av våra webbplatser som länkar till detta integritetsmeddelande
 • Engagerar dig med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang

Frågor eller funderingar? Att läsa detta integritetsmeddelande hjälper dig att förstå dina integritetsrättigheter och val. Om du inte samtycker till våra policyer och och praxis, vänligen använd inte våra tjänster. Om du fortfarande har frågor eller funderingar kan du kontakta oss på [email protected].

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA PUNKTER

Denna sammanfattning innehåller viktiga punkter från vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om alla dessa ämnen genom att klicka på länken som följer efter varje huvudpunkt eller genom att använda vår innehållsförteckning nedan för att hitta det avsnitt du letar efter.

Vilken personlig information behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi komma att behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med oss och tjänsterna, vilka val du gör och vilka produkter och funktioner du använder. Läs mer om personlig information som du lämnar ut till oss.

Behandlar vi någon känslig personlig information? Vi behandlar inte känslig personlig information.

Samlar vi in någon information från tredje part? Vi samlar inte in någon information från tredje part.

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning samt för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din
information endast när vi har ett giltigt juridiskt skäl att göra det. Läs mer om hur vi behandlar din information.

I vilka situationer och med vilka typer av parter delar vi personuppgifter? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika kategorier av tredje parter. Läs mer om när och med vem vi delar din personliga information.

Hur håller vi din information säker? Vi har organisatoriska och tekniska processer och rutiner på plats för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring över internet eller teknik för informationslagring kan dock garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och på ett felaktigt sätt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information.

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagen innebära att du har vissa rättigheter avseende din personliga information.

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att skicka in en begäran om tillgång till uppgifter eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personuppgifter som du lämnar ut till oss

I korthet: Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du uttrycker ett intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna, eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Personlig information som tillhandahålls av dig. De personuppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter vi samlar in kan omfatta följande:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadresser
 • kontakt- eller autentiseringsdata

Känslig information: Vi behandlar inte känslig information.

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss om eventuella ändringar av sådan personlig information.

Information som samlas in automatiskt

Kort sagt: Viss information – till exempel din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar i tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) men kan innehålla enhets- och användningsinformation, till exempel din IP-adress, webbläsar- och enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande URL:er, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringsändamål.

Liksom många andra företag samlar vi också in information via cookies och liknande teknik.

Den information vi samlar in inkluderar:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du får tillgång till eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa loggdata inkludera din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i tjänsterna (t.ex. datum-/tidsstämplar i samband med din användning, sidor och filer som visas, sökningar och andra åtgärder du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och maskinvaruinställningar).

 

 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata, t.ex. information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att få tillgång till Tjänsterna. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), enhetens och applikationens och applikationsidentifieringsnummer, plats, webbläsartyp, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och system systemkonfigurationsinformation.

 

 • Platsdata. Vi samlar in platsdata, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen av och inställningarna för den enhet du använder för att få tillgång till tjänsterna. Vi kan till exempel använda GPS och andra
  tekniker för att samla in geolokaliseringsdata som talar om för oss din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att tillåta oss att samla in denna antingen genom att vägra tillgång till informationen eller genom att inaktivera inställningen för plats på din enhet. Om du väljer att avstå kan du dock kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för säkerhet och bedrägeribekämpning samt för att
följa lag. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

Vi behandlar dina personuppgifter av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, bland annat

 • För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi kan behandla den personliga information som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden.

 

 • För att leverera riktad reklam till dig. Vi kan behandla din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam som är skräddarsydd efter dina intressen, din plats med mera.

 

 • För att identifiera användningstrender. Vi kan behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.

 

 • För att avgöra hur effektiva våra marknadsförings- och reklamkampanjer är. Vi kan behandla din information för att bättre förstå hur vi kan tillhandahålla marknadsförings- och reklamkampanjer som är mest relevanta för dig.

 

 • För att rädda eller skydda en persons vitala intressen. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intresse, till exempel för att förhindra skada.

VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER FÖRLITAR VI OSS PÅ FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har ett giltigt rättsligt skäl (dvs. rättslig grund) att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller uppfylla våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra berättigade affärsintressen.

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och Storbritanniens GDPR kräver att vi förklarar de giltiga rättsliga grunder som vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter.

Som sådan kan vi förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 • Samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Läs mer om hur du återkallar ditt samtycke.

 

 • Berättigade intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla din personliga information
  för några av de syften som beskrivs för att:

 

 • Skicka information till användare om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster

 

 • Utveckla och visa personligt och relevant reklaminnehåll för våra användare

 

 • Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användare

 

 • Stödja våra marknadsföringsaktiviteter

 

 • Juridiska förpliktelser. Vi kan behandla din information där vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel för att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller en tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter eller lämna ut din information som bevis i rättstvister där vi är inblandade.

 

 • Viktiga intressen. Vi kan behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, såsom situationer som innebär potentiella hot mot säkerheten för någon person.

NÄR OCH MED VEM DELAR VI DIN PERSONLIGA INFORMATION?

I korthet: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande kategorier av tredje parter.

Leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer från tredje part. Vi kan dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (”tredje part”) som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och som behöver tillgång till sådan information för att utföra detta arbete. Vi har avtal på plats med våra tredje parter, som är utformade för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter. Detta innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter information om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela din personliga information med någon annan organisation än oss. De åtar sig ocksåatt skydda de uppgifter de har för vår räkning och att behålla dem under den period vi instruerar.

De kategorier av tredje parter som vi kan komma att dela personuppgifter med är följande:

 • Annonsnätverk
 • Verktyg för övervakning av prestanda
 • Plattformar för retargeting
 • Verktyg för försäljning och marknadsföring

Vi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

 • Överföring av verksamhet. Vi kan dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.

 

 • Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

I korthet: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (som webb-beacons och pixlar) för att samla in information när du interagerar med våra tjänster. Vissa online-spårningstekniker hjälper oss att upprätthålla säkerheten för våra tjänster, förhindra kraschar, fixa buggar, spara dina preferenser och hjälpa till med grundläggande webbplatsfunktioner.

Vi tillåter även tredje parter och tjänsteleverantörer att använda spårningstekniker online i våra tjänster för analys och annonsering, inklusive för att hjälpa till att hantera och visa annonser, för att skräddarsy annonser efter dina intressen eller för att skicka påminnelser om övergivna kundvagnar (beroende på dina kommunikationspreferenser). Tredje parter och tjänsteleverantörer använder sin teknik för att tillhandahålla reklam om produkter och tjänster som är anpassade till dina intressen och som kan visas antingen på våra tjänster eller på andra webbplatser.

Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan neka vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

Google Analytics

Vi kan dela din information med Google Analytics för att spåra och analysera användningen av tjänsterna. De Google Analytics-annonseringsfunktioner som vi kan använda inkluderar: Remarketing med Google Analytics. För att välja bort att spåras av Google Analytics över tjänsterna, besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan välja bort Google Analytics annonseringsfunktioner via Annonsinställningar och Annonsinställningar för mobilappar.


Andra sätt att avregistrera sig inkluderar http://optout.networkadvertising.org/ och http://www.networkadvertising.org/mobile-choice. För mer information om Googles sekretesspraxis kan du besöka Googles sida om sekretess och villkor.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?

Kort sagt: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, såvida inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att din personliga information har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från all ytterligare behandling tills radering är möjlig.

HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

I korthet: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda säkerheten för alla personuppgifter som vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller lagringsteknik kan garanteras vara 100% säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, komma åt, stjäla eller modifiera din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personuppgifter, sker överföring av personuppgifter till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast komma åt tjänsterna i en säker miljö.

SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

I korthet: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år.

Vi samlar inte medvetet in, begär uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 år, och vi säljer inte heller medvetet sådan personlig information. Genom att använda
Tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig person använder
tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter från användare som är yngre än 18 år har samlats in, kommer vi att inaktivera kontot och vidta
rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du blir medveten om några uppgifter som vi kan ha samlat in från barn under 18 år,
vänligen kontakta oss på [email protected].

VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet: I vissa regioner, såsom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien och Schweiz, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst, beroende på ditt land, provins eller delstat där du är bosatt.

I vissa regioner (t.ex. EES, Storbritannien och Schweiz) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan innefatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) begära rättelse eller radering, (iii) begränsa behandlingen av dina personuppgifter
(iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, (iv) i tillämpliga fall, till dataportabilitet, och (v) att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Under vissa omständigheter kan du också ha
rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” nedan.

Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Om du befinner dig i EES eller Storbritannien och du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt, har du också rätt att klaga till din medlemsstatens dataskyddsmyndighet eller brittiska dataskyddsmyndigheten.

Om du befinner dig i Schweiz kan du kontakta den federala dataskydds- och informationskommissionären.

Återkallande av ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. när som helst. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSSOM DETTA MEDDELANDE?” nedan.

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen innan den återkallas, och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter information som utförs med stöd av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Avbeställa marknadsföring och reklamkommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsförings- och reklamkommunikation genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?” nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka
servicerelaterade meddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.
marknadsföringsändamål.

Cookies och liknande teknik: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den
ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster.

Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du mejla oss på [email protected].

KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobila applikationer innehåller en Do-Not-Track (”DNT”)-funktion eller -inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill att uppgifter om din surfning på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede finns det ingen enhetlig teknik
teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler har slutförts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte bli spårad online. Om en standard för spårning online antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att framtiden, kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat ”Reviderad”-datum högst upp i detta integritetsmeddelande. Om
vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på en framträdande plats publicera ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom detta sekretessmeddelande ofta för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.

HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du mejla oss på [email protected] eller kontakta oss via post på:

Vexxa AB
Stackmolnsgatan 13
Göteborg, Västra Götalands län 418 42
Sverige

HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG?

Baserat på tillämpliga lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi samlar in från dig, detaljer om hur vi har behandlat den, korrigera felaktigheter eller radera din personliga information. Du kan också ha rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av din personliga information. Dessa rättigheter kan under vissa omständigheter vara begränsade av tillämplig lag. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen fyll i och skicka in en begäran om tillgång till dataobjekt.

Leadinfo

Vi använder leadgenereringstjänsten som tillhandahålls av Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederländerna, som känner igen företagens besök på vår webbplats baserat på IP-adresser och visar oss relaterad offentlig tillgänglig information, såsom företagsnamn eller adresser. Dessutom placerar Leadinfo två cookies för att ge transparens om hur våra besökare använder vår webbplats och verktyget bearbetar domäner från tillhandahållna formulärinmatningar (t.ex. “leadinfo.com”) för att korrelera IP-adresser med företag och för att förbättra sina tjänster. Mer information finns på www.leadinfo.com. På den här sidan: www.leadinfo.com/en/opt-out har du ett opt-out-alternativ. I händelse av en borttagning kommer dina data inte längre att användas av Leadinfo “.